publicerad: 2021  
bortfall bort­fallet, plural bort­fall, bestämd plural bort­fallen
bort|­fall·et
substantiv
[bårt`-]
det att en viss del går förlorad eller inte kommer med i samman­hanget
bortfall (av någon/något)
bortfall (av någon)
bortfall (av något)
ett bortfall (på/om tal)
ett bortfall (om tal)
ett bortfall (tal)
en moms­sänkning skulle inne­bära ett stort bort­fall av skatteinkomster
sär­skilt i statistiska samman­hang
med ett så stort bort­fall är under­sökningen inte till­förlitlig
äv. konkret om den del som fallit bort
belagt sedan 1866