publicerad: 2021  
1bortifrån
bort|­i·från
preposition
[bårt`-]
äv. två ord från (den av­lägsna) positionen i
bort­ifrån logen hördes dragspels­musik
belagt sedan 1807
2bortifrån
bort|­i·från
adverb
[bårt`-]
med utgångs­punkt i (den av­lägsna) positionen
där bort­ifrån och ända hit
belagt sedan 1805