publicerad: 2021  
botfärdig bot­färdigt bot­färdiga
bot|­färd·ig
adjektiv
bo`tfärdig
sär­skilt i religiösa samman­hang beredd att handla så att synd gott­görs
en bot­färdig syndare
belagt sedan 1610