publicerad: 2021  
brandfara brandfaran
brand|­far·an
substantiv
bran`dfara
fara för brand
SYN. eldfara
brand­faran är fort­farande stor, sär­skilt i södra Sverige
belagt sedan 1916