publicerad: 2021  
brandgata brandgatan brandgator
brand|­gat·an
substantiv
bran`dgata
lång, smal ut­huggning i skog som an­lagts för att hindra skogs­bränder att sprida sig
belagt sedan 1892