publicerad: 2021  
brevvän brev­vännen brev­vänner
brev|­vänn·en
substantiv
bre`vvän
person som man brev­växlar med privat och som man sällan el. aldrig träffar
någons brevvän en brevvän till någon några är brevvänner
hon har en brev­vän i Australien
belagt sedan 1950-talet; efter engelska pen pal med samma betydelse