publicerad: 2021  
brevöppnare brev­öppnaren, plural brev­öppnare, bestämd plural brevöppnarna
brev|­öppn·ar·en
substantiv
bre`vöppnare
kniv­liknande före­mål för brev­öppning
belagt sedan 1900