publicerad: 2021  
brisad brisaden brisader
bris·ad·en
substantiv
brisa´d
mycket kraftig explosion med sönderslående verkan; ofta av granat (med skrot- el. splitter­verkan)
luftbrisad
belagt sedan 1930; till brisans