publicerad: 2021  
brottsbalk brotts­balken
brotts|­balk·en
substantiv
[bråt`s-]
vanligen bestämd form av­delning i den svenska lagen som behandlar straffrättsliga frågor
brotts­balken trädde i kraft 1965 och er­satte då bland annat straff­lagen
belagt sedan 1962