publicerad: 2021  
bruksvärde bruks­värdet bruks­värden
bruks|­värd·et
substantiv
bru`ksvärde
en (varas eller tjänsts) grad av praktisk an­vändbarhet för viss an­vändare; i all­mänhet el. enl. hans/hennes värdering
bruksvärdet (av/för/hos något)
bruksvärdet (av något)
bruksvärdet (för något)
bruksvärdet (hos något)
belagt sedan 1878