publicerad: 2021  
bruttonationalprodukt brutto­nationalprodukten brutto­nationalprodukter
BNP
brutto|­nat·ion·al·pro·dukt·en
substantiv
brutt`onationalprodukt
hela värdet av ett lands produktion av varor, tjänster och investeringar under viss tid, vanligen ett år
brutto­nationalprodukten väntas nästa år öka med 2 %
belagt sedan 1944