publicerad: 2021  
brydsam brydsamt brydsamma
bryd·samm·are
adjektiv
bry`dsam
som orsakar bryderi om situation och dylikt
brydsam (för någon) (att+verb)
hans oerfarenhet för­satte honom till slut i ett brydsamt läge
belagt sedan 1719