publicerad: 2021  
brygga över bryggade bryggat
verb
brygga ö´ver
ofta fast sammansättn., se överbrygga skapa förbindelselänk över konkret el. vanligen abstrakt hinder
någon/något bryggar över något
någon bryggar över något
något bryggar över något
man försöker brygga över klyftan mellan bredd och elit
belagt sedan 1950
brygga överöverbryggande, överbryggning