publicerad: 2021  
bryggare bryggaren, plural bryggare, bestämd plural bryggarna
brygg·ar·en
substantiv
brygg`are
person som yrkes­mässigt ägnar sig åt malt­drycks­framställning
äv. person som äger bryggeri
belagt sedan 1301 (som tillnamn; (testamente upprättat av Karl Gregersson till förmån för Uppsala domkyrka (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska bryggiare