publicerad: 2021  
brännolja brännoljan
bränn|­olj·an
substantiv
bränn`olja
nu­mera ej i fack­mässiga samman­hang olja som an­vänds som eldnings­olja och driv­medel för vissa motorer
motorbrännolja
en minskning i förbrukningen av bränn­olja
belagt sedan 1850