publicerad: 2021  
bröllop bröllopet, plural bröllop, bestämd plural bröllopen
bröllop·et
substantiv
bröll`op
ceremonier och festligheter i sam­band med att två människor gifter sig
JFR vigsel
bröllopsannons; bröllopsbukett; bröllopsgäst; bondbröllop; kyrkbröllop
bröllop (med någon) bröllop (mellan några)
ett kungligt bröllop; ett på­kostat bröllop; fira bröllop; bröllopet står vid mid­sommar; bröllopet varade i dagarna tre
i sammansättn. äv. om jämn års­dag av ett bröllop
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska bruþlöp, bryllop, bröllop, urspr. 'brudlopp', till brud och 1löpa!! (trol. efter festligheterna i sam­band med brudfärden till brud­gummens gård)