publicerad: 2021  
buffertkapacitet buffert­kapaciteten
buff·ert|­kap·ac·itet·en
substantiv
buff`ertkapacitet
förmåga att mot­verka kemisk förändring i sur eller basisk riktning särsk. om lösningar och jord
markens egen buffert­kapacitet har stor betydelse vid kalkning
belagt sedan 1975