publicerad: 2021  
buffra buffrade buffrat
verb
buff`ra
1 ofta med partikelnupp spara (som reserv)
någon buffrar (upp) något
de buffrade upp ett rejält lager för kommande behov
spec. med av­seende på data­mängder vanligen pass. (till­fälligt) lagra i buffert­minne
något buffras
belagt sedan ca 1970; av engelska buffer 'mildra; dämpa'; jfr ur­sprung till buffert
2 kemi, medicin vanligen perfekt particip göra mindre verksam vid förändring av surhets­grad
något är buffrat
de nya smärt­stillande medlen är buffrade för att effekterna på mag­slem­hinnan ska mildras
belagt sedan 1958
buffrabuffrande, buffring