publicerad: 2021  
bulla bullan bullor
bull·an
substantiv
bull`a
1 viktigare påvlig skrivelse
bannbulla; kanonisationsbulla
en bulla (om någon/något/sats)
en bulla (om någon)
en bulla (om något)
en bulla (om sats)
en påvlig bulla från 1478 kan ses som in­ledningen till inkvisitionen
belagt sedan 1509 (brev från biskop Hemming Gadd till Vadstena kloster (Styffe)); fornsvenska bullär, plur., av lat. bull´a 'kapsel; bann­bulla', urspr. om det runda sigillet under pergamentbrevet
2 var­dagligt (stor) hud­blåsa
belagt sedan 1905; av lat. bull´a 'bubbla; buckla'; samma ord som bulla 1