publicerad: 2021  
1båda
pronomen
`da
så­väl den ena som den andra av de två personer, före­teelser etc. som fram­går av samman­hanget
SYN. bägge
båda sidor till­skrev sig segern; båda husen låg vid sjön; de var båda i 40-års­åldern
äv. försvagat (och tryck­svagt), en­bart för att (mer el. mindre i förbi­gående) an­ge an­talet två
pjäsens båda kvinnliga roller; båda två klarade sig oskadda
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform baþaR (ack.), vanligen övrig runform baþa (ack.), fornsvenska baþir; av urnord. bai-þai, plur., 'båda de'; gemensamt germanskt ord
2båda bådade bådat
verb
`da
ålderdomligt el. skämtsamt ge före­bud om något
båda något
båda sätt (för någon/något)
båda sätt (för någon)
båda sätt (för något)
otäcka drömmar som bådade ofärd; final fre­dagen den 13:e – det bådar otur
äv. i vissa fullt brukligt ut­tryck ut­göra före­bud om
flera av juniorerna lyckades bra vilket bådar gott för fram­tiden
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska buþa, bodha; till bud
bådabådande
Se, jag bådar eder en stor glädje. Bibeln (1917 års övers.), Lukas 2:10 (ur ängelns ord till herdarna i jul­evangeliet)