publicerad: 2021  
bårhus bår­huset, plural bår­hus, bestämd plural bår­husen
bår|­hus·et
substantiv
`rhus
rum eller liten byggnad där av­lidna personers kroppar förvaras före begravningen ofta i an­slutning till kyrko­gård
belagt sedan 1736