publicerad: 2021  
båtfolket bestämd form
båt|­folk·et
substantiv
`tfolket
var­dagligt (samman­fattningen av) personer som ägnar sig åt båt­sport
belagt sedan ca 1990