publicerad: 2021  
bära emot bar burit, presens bär
bur·it e·mot
verb
bära emo´t
kännas mot­bjudande för någon
något bär (någon) emot
det bär (mig) emot att erkänna att han hade rätt
belagt sedan ca 1750