publicerad: 2021  
bävergäll bäver­gället el. bäver­gällen
bäver|­gäll·et
substantiv
`vergäll
historiskt ett starkt luktande körtel­sekret från bävrar förr anv. som natur­läkemedel mot nervösa besvär, kolik och dylikt
belagt sedan ca mitten av 1400-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska bävergel(l); av lågtyska bevergeil med samma betydelse, till geil 'testikel'