publicerad: 2021  
böljeslagsmärke böljeslags­märket böljeslags­märken
bölje·slags|­märk·et
substantiv
böl`jeslagsmärke
våg­formigt märke hos berg­art som av­lagrats på grunt vatten särsk. hos sand­sten
belagt sedan 1857