publicerad: 2021  
C
räkneord
[se´]
talet 100 i det romerska tal­systemet
belagt sedan ä. fornsv.; fornsvenska C; av lat. C med samma betydelse; trol. bildning till den grek. bok­staven the´ta, under på­verkan av begynnelse­bokstaven i lat. cen´tum 'hundra'