publicerad: 2021  
c/o
preposition
[se`o] el. [kä´r åv´]
med till­fällig bo­stad hos vid adress­angivelser och dylikt
Sven Svens­son, c/o Johansson, Stor­gatan 10
belagt sedan 1906; av engelska c/o, förk. av care of, till care 'om­sorg'