publicerad: 2021  
caddie caddien, plural caddier äv. caddies
substantiv
[käd´i]
praktisk med­hjälpare vid golfspel med upp­gift att forsla klubbor, leta efter bollar m.m.
belagt sedan 1932; av engelska caddie med samma betydelse; av franska cadet 'kadett'; jfr ur­sprung till kadett