publicerad: 2021  
1cancerogen cancerogent cancerogena
cancero·gen
adjektiv
canceroge´n
cancerframkallande
röken inne­höll cancerogena partiklar
belagt sedan 1960-talet; till cancer och franska -gène, till grek. genna´n 'alstra; producera'
2cancerogen cancerogenen cancerogener
cancero·gen·en
substantiv
canceroge´n
ofta plur. cancer­framkallande ämne
belagt sedan 1970