publicerad: 2021  
1karcinogen karcinogent karcinogena
eller
1carcinogen carcinogent carcinogena
karc·ino·gen, carc·ino·gen
adjektiv
karcinoge´n el. carcinoge´n
som fram­kallar cancer om kemikalier etc.
de karcinogena ämnena i tobaksrök
belagt sedan 1950; bildn. till grek. karkin´os 'cancer'; jfr ur­sprung till 1cancerogen!!
2karcinogen karcinogenen karcinogener
eller
2carcinogen carcinogenen carcinogener
karc·ino·gen·en, carc·ino·gen·en
substantiv
karcinoge´n el. carcinoge´n
ofta plur. cancer­framkallande ämne
belagt sedan 1959