publicerad: 2021  
cent centen, plural cent, bestämd plural centen
cent·en
substantiv
ett skilje­mynt i vissa länder, bl.a. USA (1/100 dollar) och EMU-länder (1/100 euro)
ibland i ut­tryck för att under­stryka av­saknad av pengar
han kom till New York utan en cent på fickan
belagt sedan 1820; av engelska cent med samma betydelse; till lat. cen´tum 'hundra'