publicerad: 2021  
centralantenn central­antennen central­antenner
centr·al|­an·tenn·en
substantiv
centra`lantenn
antenn som betjänar flera mot­tagare t.ex. alla i samma trapp­uppgång
belagt sedan 1935