publicerad: 2021  
chef chefen chefer
chef·en
substantiv
[∫e´f] el. [∫ä´f]
person med ledande funktion och i sista hand av­görande bestämmande­rätt över någon verksamhet som ut­övas av en grupp; vanligen om ledare av tjänste­manna­typ
chefsbefattning
någons/någots chef
någons chef
någots chef
chef (för/över någon/något)
chef (för någon)
chef (för något)
chef (över någon)
chef (över något)
han frågade chefen om han kunde ta ledigt på efter­middagen; före­tagets chef blev tvungen att av­gå; en av chefens favoriter
ofta som för­led i sammansättn. ledande, förste-
chefredaktör; chefsdelegat; chefsförhandlare; chefsingenjör; chefsläkare; chefssekreterare
belagt sedan 1727; av franska chef med samma betydelse; till lat. cap´ut 'huvud'; jfr ur­sprung till 2kapital!!, kapten