publicerad: 2021  
chiffer chiffret, plural chiffer, bestämd plural chiffren
chiffr·et
substantiv
chiff´er
med­delande vars språkliga form är förvriden så att det är obegripligt för utom­stående och begripligt bara med hjälp av en kod­nyckel
chiffertelegram; chiffrera
forcera ett chiffer; en svensk matematiker knäckte tyskarnas chiffer under kriget
ibland bildligt, med ton­vikt på obegripligheten
moderna dikter är ibland en sorts chiffer
äv. om monogram i sammansättn.
belagt sedan 1733; av franska chiffre 'siffra; chiffer', äldre 'noll'; av arab. sifr 'tom; noll'; jfr ur­sprung till siffra