publicerad: 2021  
civilisatorisk civilisatoriskt civilisatoriska
civ·il·is·at·or·isk
adjektiv
civilisato´risk
som har att göra med civilisation
spec. som inne­bär in­förande av civilisation
européerna an­såg sig ha en civilisatorisk mission i Afrika
belagt sedan 1880