publicerad: 2021  
civilist civilisten civilister
civ·il·ist·en
substantiv
civilis´t
ofta något ned­sättande el. skämtsamt person utan­för den militära organisationen men vanligen sedd ur dennas syn­vinkel
"Inga civilister får vistas på kasernområdet!" röt furiren; en mängd för en civilist obegripliga säkerhetsåtgärder
belagt sedan 1850