publicerad: 2021  
civilitet civiliteten
civ·il·itet·en
substantiv
civilite´t
(fram­hävande av) de en­skilda med­borgarnas roll i sam­hället utan­för politiska partier, organisationer och dylikt
ett öppet sam­hälle med en stärkt civilitet förut­sätter en mindre, men in­om sina om­råden starkare, stat
belagt sedan 1993; jfr engelska civility