publicerad: 2021  
cliffhanger cliff­hangern cliff­hangers
cliff|­hang·ern
substantiv
[klif´häŋer]
sär­skilt spännande moment (utan egentlig upp­lösning) i tv-serie eller dylikt som in­faller precis före slutet för att tittarna ska lockas att se nästa av­snitt
belagt sedan 1980; av engelska cliff-hanger med samma betydelse