publicerad: 2021  
clips clipset, plural clips, bestämd plural clipsen
clips·et
substantiv
smycke som kläms fast vanligen i öronen
hon hade små gyllene clips i öronen
äv. om (annat före­mål som fästs med) klämma
pedalclips; reflexclips
kirurgiskt clips som alternativ till sutur
belagt sedan 1931; av engelska clip, plur. clips, 'örsmycke', till clip 'klämma fast'