publicerad: 2021  
-cylindrig -cylindrigt -cylindriga
-cylindr·ig
adjektiviskt slutled
som har ett an­tal cylindrar som fram­går av för­ledet; särsk. om förbrännings­motor
fyrcylindrig; tvåcylindrig
belagt sedan 1905