publicerad: 2021  
dalkarl dal­karlen dal­karlar
dal|­karl·en
substantiv
da`lkarl
man från Dalarna
belagt sedan 1402 (som tillnamn; (öppet brev utfärdat av Olof Finne i Garpenberg i Dalarna om arvsanspråk på gård och hytta (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska dalakarl, dalekarl