publicerad: 2021  
dansa dansade dansat
verb
dan`sa
ägna sig åt (sällskaps)dans
någon dansar (något) (med någon)
de dansade till gryningen; hon gick ofta ut och dansade
spec. i ett ut­tryck för att bjuda upp
ska vi dansa?
ofta i konstruktion med slag av dans som objekt
dansa vals
äv. i fråga om konst­dans
han dansar just nu Coppelia
äv. bildligt röra sig på ett dans­liknande sätt
skuggorna dansade kring ljuset
spec. om att sam­tidigt falla ner (och ev. gå sönder)
vasen dansade i golvet
dansa efter någons pipa se pipa
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska danza; av franska danser, fornfranska dancier med samma betydelse; trol. urspr. ett germ. ord med bet. 'röra sig av och an'
dansadansande, dans
Hon dansade en sommar. Titel på film regisserad av Arne Mattsson (1951) efter romanen Sommardansen (1949) av Per Olof Ekström; en kärleks­historia som slutar med att flickan tragiskt om­kommer; roman- och film­titeln i sin tur efter dikten Sommardansen (Jag dansade en sommar) av Erik Axel Karlfeldt