publicerad: 2021  
datera daterade daterat
verb
date´ra
1 förse (skrivelse eller dylikt) med datum
någon daterar något (tid)
brevet är daterat den 3 maj
belagt sedan 1537; till datum
2 an­ge tillkomst­tid för något före­mål, någon skrift etc.; mest in­om de historiska vetenskaperna
någon daterar något (till tid)
man har daterat fyndet till 1000-talet
belagt sedan 1771
dateradaterande, datering