publicerad: 2021  
daterad daterat daterade
dat·er·ad
adjektiv
date´rad
var­dagligt föråldrad
pjäsen inne­håller en del kvinnoförakt och känns över huvud taget daterad
belagt sedan 1992; till engelska dated med samma betydelse