publicerad: 2021  
datering dateringen dateringar
dat·er·ing·en
substantiv
date´ring
1 an­givet datum
JFR datum
dateringsteknik
datering (något)
brevet saknade datering
belagt sedan 1842
2 fast­ställande av tid­punkt för till­komst och dylikt
JFR datum
datering (av något)
en säker datering; dateringen av de ut­grävda fynden
belagt sedan 1850