publicerad: 2021  
debitor debitorn debitorer
substantiv
de`bitor el. de´bitor
ofta plur. part (i ekonomisk överens­kommelse) som står i skuld till den andra parten
belagt sedan 1625