publicerad: 2021  
dela upp delade delat
verb
dela upp´
äv. fast sammansättn., se uppdela åstad­komma delar av någon (vanligen konkret) helhet; ofta i fråga om kategorisering eller dylikt men äv. all­männare
någon delar upp något/några (i/på några)
någon delar upp något (i några)
någon delar upp något (några)
någon delar upp några (i några)
någon delar upp några (några)
hon delade upp redskapen i olika kategorier efter deras ut­seende; det är inte bra att dela upp an­slagen på för många projekt
spec. i fråga om fördelning mellan personer
någon delar upp något/några (mellan några)
någon delar upp något (mellan några)
någon delar upp några (mellan några)
de satt och delade upp vin­sten mellan sig
belagt sedan 1896
dela uppuppdelande, uppdelning