publicerad: 2021  
delegera delegerade delegerat
verb
[-ge´-]
1 formellt över­låta befogenhet vanligen från högre organ till lägre
någon delegerar (något) (till någon)
ett delegerat an­svar; en bra chef måste våga delegera
belagt sedan 1848; av lat. delega´re, bl.a. 'ge i upp­drag', till de 'bort' och lega´re 'beordra; skicka som sände­bud'; jfr ur­sprung till legation
2 vanligen perfekt particip ut­se till delegat
någon är delegerad
de delegerade vid konferensen
belagt sedan 1850
delegeradelegerande, delegering