publicerad: 2021  
delägare del­ägaren äv. vardagligt delägarn, plural del­ägare, bestämd plural delägarna
del|­äg·ar·en
substantiv
de`lägare
person som äger något (värde­fullt) till­sammans med andra
delägarskap
delägare (i/till något)
delägare (i något)
delägare (till något)
hon gick in som del­ägare i firman; han är del­ägare i en segel­båt
belagt sedan 1749