publicerad: 2021  
demonstrera demonstrerade demonstrerat
verb
demonstre´ra
1 före­visa och sam­tidigt förklara funktions­sätt och dylikt
någon demonstrerar något/sats (för någon)
någon demonstrerar något (för någon)
någon demonstrerar sats (för någon)
han demonstrerade den nya kopiatorn
belagt sedan 1729; av lat. demonstra´re, eg. 'visa grundligt'; jfr ur­sprung till monstrans, monter, mönster
2 göra (något) tydligt för publik eller dylikt
någon demonstrerar något (för någon)
regeringen ville gärna demonstrera handlings­kraft; hemma­laget demonstrerade sin fina vår­form
belagt sedan 1842
3 delta i kollektiv menings­yttring
någon demonstrerar (för/mot någon/något/sats)
någon demonstrerar (för någon)
någon demonstrerar (för något)
någon demonstrerar (för sats)
någon demonstrerar (mot någon)
någon demonstrerar (mot något)
någon demonstrerar (mot sats)
demonstrera på 1 maj; studenterna demonstrerade för högre studie­medel
belagt sedan 1853
demonstrerademonstrerande, demonstrering, demonstration